Comenzi rapide de la tastatură în Windows 11

Comenzile rapide de la tastatură sunt taste sau combinații de taste care oferă un mod alternativ de a face ceva ce ați face de obicei cu un mouse.

0 33

Comenzi rapide de la tastatură în Windows 11

 

Faceți clic pe o opțiune de mai jos și se va deschide, pentru a afișa un tabel de comenzi rapide asociate:

 

 

 

 

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta
Ctrl + X Decuparea elementului selectat.
Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) Copierea elementului selectat.
Ctrl + V (sau Shift + Insert) Lipirea elementului selectat.
Ctrl + Z Anularea unei acțiuni.
Alt + Tab Comutarea între aplicațiile deschise.
Alt + F4 Închiderea elementului activ sau ieșirea din aplicația activă
Tasta siglă Windows  + L Blocați computerul.
Tasta siglă Windows  + D Afișați și ascundeți desktopul
F2 Redenumiți elementul selectat.
F3 Căutați un fișier sau folder în Explorer.
F4 Afișați lista bară de adrese în Explorer.
F5 Reîmprospătați fereastra activă.
F6 Navigați printre elementele ecranului într-o fereastră sau pe desktop.
F10 Activați bara de meniu din aplicația activă.
Alt + F8 Afișați parola pe ecranul de conectare.
Alt + Esc Parcurgeți elementele în ordinea în care au fost deschise.
Alt + litera subliniată Executați comanda pentru litera respectivă.
Alt + Enter Se afișează proprietățile pentru elementul selectat.
Alt + bara de spațiu Deschide meniul comandă rapidă pentru fereastra activă.
Alt + săgeată la stânga Mergeți înapoi.
Alt + săgeată la dreapta Mergeți înainte.
Alt + Page Up Mutare cu un ecran în sus.
Alt + Page Down Mutare cu un ecran în jos.
Ctrl + F4 Se închide documentul activ (în aplicațiile care sunt pe ecran complet și permit deschiderea mai multor documente simultan).
Ctrl + A Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-o fereastră.
Ctrl + D (sau Delete) Ștergeți elementul selectat și mutați-l în Coșul de reciclare.
Ctrl + E Deschideți Căutare (în majoritatea aplicațiilor).
Ctrl + R (sau F5) Reîmprospătați fereastra activă.
Ctrl + Y Refacerea unei acțiuni.
Ctrl + Săgeată la dreapta Mutați cursorul la începutul următorului cuvânt.
Ctrl + Săgeată la stânga Mutați cursorul la începutul cuvântului anterior.
Ctrl + Săgeată în jos Mutați cursorul la începutul paragrafului următor.
Ctrl + Săgeată în sus Mutați cursorul la începutul paragrafului anterior.
Ctrl + Alt + Tab Utilizați tastele săgeată pentru a comuta între toate aplicațiile deschise.
Alt + Shift + tastele săgeată Atunci când un grup sau o dală este în focalizată în meniul Start, mutați în direcția specificată.
Ctrl + Shift + tastele săgeată Atunci când o dală este în focalizată în meniul Start, mutați-o în alta sau creați un folder.
Ctrl + tastele săgeată Redimensionați meniul Start când este deschis.
Ctrl + tastă săgeată (pentru a trece la un element) + bara de spațiu Selectați multiple elemente individuale într-o fereastră sau pe desktop.
Ctrl + Shift cu o tastă săgeată Selectați un bloc de text.
Ctrl + Esc Deschideți Start.
Ctrl + Shift + Esc Deschidere Manager de activități.
Ctrl + Shift Comutați aranjamentul tastaturii atunci când sunt disponibile multiple aranjamente tastatură.
Ctrl + bară de spațiu Activați sau dezactivați editorul metodă de intrare (IME) pentru chineză.
Shift + F10 Afișați meniul comandă rapidă pentru elementul selectat.
Shift cu orice tastă săgeată Selectați mai mult de un element într-o fereastră sau pe desktop, sau selectați textul într-un document.
Shift + Delete Ștergeți elementul selectat fără mutare întâi în Coșul de reciclare.
Săgeată la dreapta Deschideți meniul următor către dreapta sau deschideți un submeniu.
Săgeată la stânga Deschideți meniul următor către stânga sau închideți un submeniu.
Esc

Opriți sau părăsiți activitatea curentă.

PrtScn

Faceți o captură de ecran pentru tot ecranul și copiați-o în clipboard.

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta
Tasta siglă Windows Deschiderea sau închiderea Start.
Tasta siglă Windows  + A Deschideți Quick Setări. Actualizat în Windows 11.
Tasta siglă Windows  + B Setați focalizarea la prima pictogramă din colțul barei de activități.
Windows siglă + C Deschideți Chat din Microsoft Teams. Actualizat în Windows 11.
Tasta siglă Windows  + Shift + C Deschiderea meniului de butoane.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + C Activați filtrele de culoare (activați mai întâi această comandă rapidă în setările Filtru de culoare).
Tasta siglă Windows  + D Afișați și ascundeți desktopul
Tasta siglă Windows  + E Deschideți Explorer.
Tasta siglă Windows  + F Deschideți Centrul de feedback și faceți o captură de ecran.
Windows siglă + G Deschideți bara Jocuri Xbox atunci când este deschis un joc.
Tasta siglă Windows + Alt + B Activați sau dezactivați HDR.

Notă: Se aplică pentru aplicația Xbox Game Bar, versiunea 5.721.7292.0 sau o versiune mai nouă. Pentru a actualiza bara de jocuri Xbox, accesați aplicația Microsoft Store și căutați actualizări.

Tasta siglă Windows  + H Lansați tastarea vocală. Actualizat în Windows 11.
Tasta siglă Windows  + I Deschideți Setări.
Tasta siglă Windows  + J Setarea focalizării la un sfat Windows atunci când este disponibil unul.

Când apare Windows nou, aduceți focalizarea la Sfat.  Apăsarea comenzilor rapide de la tastatură din nou pentru a focaliza pe elementul de pe ecran de care este ancorat sfatul Windows.

Tasta siglă Windows  + K Deschideți Cast din Quick Setări. Actualizat în Windows 11.
Tasta siglă Windows  + L Blocarea computerului sau comutarea între conturi.
Tasta siglă Windows  + M Minimizarea tuturor ferestrelor.
Tasta siglă Windows  + Shift + M Restabilire ferestre minimizate pe desktop.
Tasta cu sigla Windows + N Deschideți centrul de notificare și calendarul. Actualizat în Windows 11.
Tasta siglă Windows  + O Blocarea orientării dispozitivului.
Tasta siglă Windows  + P Alegerea unui mod de afișare a prezentării.
Tasta cu sigla Windows  + Ctrl + Q Deschideți Asistența rapidă.
Tasta siglă Windows  + R Deschiderea casetei de dialog Rulare.
Tasta cu sigla Windows  + Alt + R Înregistrați videoclipul ferestrei de joc focal utilizând bara de jocuri Xbox).
Tasta siglă Windows  + S Deschideți Căutare.
Tasta siglă Windows  + Shift + S Faceți o captură de ecran cu o parte a ecranului.
Tasta siglă Windows  + T Navigare prin aplicațiile din bara de activități.
Tasta siglă Windows  + U Deschideți Accessibility Setări.
Tasta siglă Windows  + V Deschideți istoricul clipboardului.

Notă

  • Istoricul clipboard nu este activat în mod implicit. Dacă preferați să o activați, utilizați această comandă rapidă de la tastatură, apoi selectați solicitarea pentru a activa istoricul. Sau puteți să selectați Start > Setări   > Clipboard sistem> și să activați comutarea de sub Istoric clipboard.
Tasta siglă Windows  + Shift + V Setați focalizarea pe o notificare.
Windows siglă + W Deschideți Widgeturi. Actualizat în Windows 11.
Tasta siglă Windows  + X Deschiderea meniului legături rapide.
Tasta siglă Windows  + Y Comutare intrare între Windows Mixed Reality și desktop.
Tasta siglă Windows  + Z Deschideți aspectele de fixare. Actualizat în Windows 11.
Tasta siglă Windows  + punct (.) sau punct și virgulă (;) Deschidere panou de emoji.
Tasta siglă Windows  + virgulă (,) Examinare temporară desktop.
Tasta siglă Windows  + pauză Se deschide Setări  > sistem   > Despre.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + F Căutare computere (dacă sunteți într-o rețea).
Tasta siglă Windows  + număr Deschideți desktopul și porniți aplicația fixată în bara de activități în poziția indicată de număr. Dacă aplicația rulează deja, comutați la acea aplicație.
Tasta siglă Windows  + Shift + număr Deschideți desktopul și porniți o nouă instanță a aplicației fixate în bara de activități în poziția indicată de număr.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + număr Deschideți desktopul și comutați la ultima fereastră activă a aplicației fixate în bara de activități în poziția indicată de număr.
Tasta siglă Windows  + Alt + număr Deschideți desktopul și deschideți lista de acces pentru aplicația fixată în bara de activități în poziția indicată de număr.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + Shift + număr Deschideți desktopul și deschideți o nouă instanță a aplicației aflate în poziția dată pe bara de activități ca administrator.
Tasta siglă Windows  + Tab Deschiderea Vizualizării activități.
Tasta siglă Windows  + săgeată în sus Maximizarea ferestrei.
Windows siglă + Alt + Săgeată în sus Fixați fereastra focalizează către jumătatea de sus a ecranului. Nou cu Windows 11.
Tasta siglă Windows  + săgeată în jos Îndepărtați aplicația curentă de pe ecran sau minimizați fereastra desktop.
Windows siglă + Alt + Săgeată în jos Fixați fereastra focalizează spre jumătatea de jos a ecranului. Nou cu Windows 11.
Tasta siglă Windows  + săgeată la stânga Maximizați aplicația curentă sau fereastra desktop către partea stângă a ecranului.
Tasta siglă Windows  + săgeată la dreapta Maximizați aplicația curentă sau fereastra desktop către partea dreaptă a ecranului.
Tasta siglă Windows  + Home Minimizarea tuturor elementelor, cu excepția ferestrei Active desktop (restaurează toate ferestrele la a doua apăsare).
Tasta siglă Windows  + Shift + săgeată în sus Extindeți fereastra desktop către partea de sus și jos a ecranului.
Tasta siglă Windows  + Shift + săgeată în jos Restabiliți/minimizați fereastra desktop activă vertical, menținând lățimea.
Tasta siglă Windows  + Shift + săgeată la stânga sau la dreapta Mutați o aplicație sau fereastră pe desktop de la un monitor la altul.
Windows siglă + Shift + bara de spațiu Parcurgeți înapoi limba și structura tastaturii.
Windows siglă + bara de spațiu Comutarea între limbile de intrare și structurile de tastatură.
Windows siglă + Ctrl + Bara de spațiu Schimbați la o intrare selectată anterior.
Windows siglă + Ctrl + Enter Activare Narator.
Tasta siglă Windows  + Plus (+) Deschideți Lupa și măriți.
Windows siglă + Minus (-) Micșorare în Lupă.
Tasta siglă Windows  + Esc Închideți Lupa.
Tasta siglă Windows  + bară oblică (/) Începeți reconversia IME.
Tasta siglă Windows‌  + Ctrl + Shift + B Reactiva PC-ul din ecranul gol sau negru.
Windows siglă + PrtScn Salvați captura de ecran completă în fișier.
Windows siglă + Alt + PrtScn

Salvați captura de ecran a ferestrei de joc focalizează la fișier (utilizând Bara de jocuri Xbox).

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta
Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) Copierea textului selectat.
Ctrl + V (sau Shift + Insert) Lipirea textului selectat.
Ctrl + M Intrare în mod Mark.
Alt + tasta de selecție începeți selecția în modul bloc.
Taste săgeți Deplasați cursorul în direcția specificată.
Page up Deplasați cursorul cu o pagină mai sus.
Page down Deplasați cursorul cu o pagină mai jos.
Ctrl + Home (mod de marcare) Mutați cursorul la începutul tamponului.
Ctrl + End (mod de marcare) Mutați cursorul la finalul tamponului.
Ctrl + Săgeată în sus Deplasare în sus cu o linie în istoricul ieșirilor.
Ctrl + Săgeată în jos Deplasare în jos cu o linie în istoricul ieșirilor.
Ctrl + Home (navigare în istoric) Dacă linia de comandă este goală, mutați portul de vizualizare în partea de sus a tamponului. În caz contrar, ștergeți toate caracterele din partea stângă a cursorului în linia de comandă.
Ctrl + End (istoricul de navigare)

Dacă linia de comandă este goală, mutați portul de vizualizare în linia de comandă. În caz contrar, ștergeți toate caracterele din partea dreaptă a cursorului în linia de comandă.

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta
F4 Afișarea elementelor din lista activă.
Ctrl + Tab Deplasare înainte prin file.
Ctrl + Shift + Tab Deplasare înapoi prin file.
Ctrl + număr (număr 1-9) Mutați pe fila n.
Tab Deplasare înainte prin opțiuni.
Shift + Tab Deplasare înapoi prin opțiuni.
Alt + litera subliniată Executarea comenzii (sau selectarea opțiunii) ce este asociată acelei litere.
Bară de spațiu Selectați sau goliți caseta de selectare dacă opțiunea activă este o casetă de selectare.
Înapoi Deschideți un folder cu un nivel superior dacă este selectat un director în caseta de dialog Salvare ca sau Deschidere.
Taste săgeți

Selectați un buton dacă opțiunea activă este un grup de butoane de opțiuni.

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta
Alt + D Selectarea barei de adrese.
Ctrl + E Selectați caseta de căutare.
Ctrl + F Selectați caseta de căutare.
Ctrl + N Deschiderea unei ferestre noi.
Ctrl + W Închideți fereastra activă.
Ctrl + rotiță de derulare mouse Modificați dimensiunea și aspectul icoanelor fișier și director.
Ctrl + Shift + E Afișați toate folderele deasupra folderului selectat.
Ctrl + Shift + N Creați un folder nou.
Num Lock + asterisc (*) Afișați toate subfolderele de sub folderul selectat.
Num Lock + plus (+) Se afișează conținutul folderului selectat.
Num Lock + minus (-) Restrângerea folderului selectat.
Alt + P Afișare panou previzualizare.
Alt + Enter Deschideți caseta de dialog Proprietăți pentru elementul selectat.
Alt + săgeată la dreapta Vizualizarea folderului următor.
Alt + Săgeată în sus Vizualizarea folderului în care se află folderul.
Alt + săgeată la stânga Vizualizarea folderului anterior.
Înapoi Vizualizarea folderului anterior.
Săgeată la dreapta Afișarea selecției curente (dacă este restrânsă) sau selectarea primului subfolder.
Săgeată la stânga Restrângerea selecției curente (dacă este extinsă) sau selectarea folderului în care era folderul.
Sfârșit Afișarea părții inferioare a ferestrei active.
Pagina de pornire Afișarea părții superioare a ferestrei active.
F11

Maximizarea sau minimizarea ferestrei active.

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta
Tasta siglă Windows  + Tab Deschiderea Vizualizării activități.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + D Adăugați un desktop virtual.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + săgeată la dreapta Comutare între desktopurile virtuale create pe dreapta.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + săgeată la stânga Comutare între desktopurile virtuale create pe stânga.
Tasta siglă Windows  + Ctrl + F4

Închiderea desktopului virtual folosit.

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta

Shift + clic pe un buton din bara de activități

Deschiderea unei aplicații sau deschiderea rapidă a altei instanțe a unei aplicații.
Ctrl + Shift + clic pe un buton din bara de activități Deschideți o aplicație ca administrator.
Shift + clic dreapta pe un buton din bara de activități Afișează meniul ferestrei pentru aplicație.
Shift + clic dreapta pe un buton grupat din bara de activități Afișează meniul ferestrei pentru grup.
Ctrl + clic pe un buton grupat din bara de activități

Navigare prin ferestrele grupului.

Apăsați această tastă

Pentru a face aceasta
Tasta siglă Windows  + I Deschideți Setările.
Înapoi Revenirea la pagina de pornire cu setările.
Tastarea pe orice pagină cu caseta de căutare

Căutare setări.

Citește și

Lasă un răspuns

error: Content is protected !!