Egalitatea de tratament pentru lucrătorii UE

Ca cetățean UE aveți dreptul în toate statele membre să fiți tratat la fel ca cetățenii din țara gazdă. Informați-vă cu privire la drepturile pe care le aveți dvs. și membrii familiei în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor.

0 24

1. Ce este libera circulație a lucrătorilor?

Libera circulație a lucrătorilor reprezintă una din libertățile de bază ale UE.
Permite cetățenilor din 27 de țări UE precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția să poată lucra în una din aceste țări fără permis de muncă.

Libera circulație a lucrătorilor este valabilă și pentru membrii familiei cetățenilor din țările menționate chiar dacă membrii familiei provin din state terțe.

În cadrul liberei circulații a lucrătorilor aveți la dispoziție:

 • de a căuta un loc de muncă într-o altă țară,
 • de a lucra acolo, fără a avea nevoie de un permis de muncă,
 • de a locui acolo în acest scop,
 • de a rămâne acolo și după finalizarea relațiilor contractuale,
 • același tratament ca al cetățenilor din țara gazdă în ceea ce privește accesul la un loc de muncă, la educație și formare profesională, la sindicate, locuință și alte servicii sociale și financiare precum și la condițiile de muncă.

2. Egalitatea de tratament

Cetățenii UE care lucrează într-o altă țară UE (țara gazdă) și membrii familiei lor au dreptul de a fi tratați la fel ca cetățenii țării gazde respective.

Acest lucru reprezintă pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă:

Aveți aceeași susținere oferită de Administrația Publică pentru Ocuparea Forței de Muncă ca și cetățenii țării gazde. Există restricționări pentru prestațiile sociale în vederea asigurării existenței.

Atenție: Când aplicați pentru un loc de muncă, angajatorul nu trebuie să vă pună în dezavantaj în comparație cu ceilalți aplicanți, din cauza faptului că aveți domiciliul într-un alt stat membru.

Atenție: În principiu angajatorii au voie să solicite candidaților din alte state membre cunoștințe de limba germană. Cerințele de limbă trebuie să fie adecvate și necesare pentru locul de muncă vizat. În special, competențele în limba germană nu trebuie utilizate ca pretext pentru a discrimina cetățenii UE în procesul de aplicare la un loc de muncă sau pentru a îi exclude din procesul din procesul de aplicare pentru un loc de muncă. În anumite cazuri și pentru anumite poziții se poate justifica dovedirea unor abilități lingvistice foarte bune. Cu toate acestea, este inadmisibil să se solicite aplicanților să fie „vorbitori nativi”.

Calucrător aveți din 1 zi de muncă la fel ca un cetățean german dreptul la:

 • acces la formare profesională, școli profesionale și formare continuă,
 • acces la locuință, inclusiv locuințe sociale sau facilități pentru obținerea unei locuințe,
 • facilități sociale și financiare inclusiv prestații sociale suplimentare în vederea asigurării existenței, dacă venitul dvs. este prea mic.

La locul de muncă trebuie să fiți tratat la fel ca colegii dvs. care au cetățenie germană. Acest lucru este valabil în special pentru:

 • salarizare, concediere precum și condiții de angajare și de muncă,
 • Sănătatea și siguranța la locul de muncă,
 • dreptul de a fi membru într-un sindicat de a alege consiliul de administrație sau de a putea fi ales într-un post administrativ în cadrul sindicatului.

Dacă mergeți să munciți sau să trăiți într-o altă țară UE, nu trebuie să fiți dezavantajat. Acest lucru se referă și la siguranța socială. De aceea există reguli europene care vă protejează drepturile de asigurare socială. Regulile sunt valabil în 27 de țări din UE precum Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Regulile au la bază 4 principii:

 • Sunteți supus sistemului de asigurare socială al fiecărei țări. Ceea ce înseamnă că plătiți contribuțiile de asigurare socială doar în acea țară.
 • Aveți aceleași drepturi și obligații ca cetățeni acelei țări.
 • Perioadele de asigurare, de muncă și de locuit pe care le-ați obținut în alte țări vor fi luate în considerare pentru drepturile dvs. de asigurare socială.
 • Dacă ați avut dreptul la prestații în numerar într-o țară, le primiți și dacă nu mai locuiți în acea țară.

Aceste drepturi le puteți solicita  la tribunal.

100% LikesVS
0% Dislikes
Citește și

Lasă un răspuns