Germania: Neplata salariului

1 92
Ionel s-a bucurat când a găsit un loc de muncă în urma unui anunț pe internet la un subcontractor al unei companii mari de logistică. El ar trebui să fie curier și furnizor de pachete. Lucrează în prezent deja de două luni și este nemulțumit. Ionel nu a primit până acum niciun salariu și nu mai are bani să trăiască. L-a întrebat pe șeful lui de câteva ori de bani. La început i s-a spus că a existat o eroare în departamentul de contabilitate și că banii ar fi fost transferați din greșeală unui alt coleg. Apoi șeful i-ar fi spus că el așteaptă banii de la contractor. El ar putea să îl plătească pe Ionel numai, după ce ar fi plătit. În cele din urmă, șeful nu mai răs-punde la telefon când îl sună Ionel. Ionel nu știe ce ar trebui să facă în această situație și cărei instituții ar trebui să i se adreseze.

1. Jobcenter/Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit)

Ionel nu are bani și revendicarea drepturilor sale poate dura. Prin urmare, el ar trebui să solicite imediat indemnizația de șomaj I (Arbeitslosengeld I) la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de la nivel local sau indemnizația de șomaj II (Arbeitslosengeld II) la Jobcenter.

Indemnizația de șomaj I

  • Ionel poate solicita indemnizația de șomaj I, chiar dacă raportul de muncă există, dar angaja-torul nu plătește salariul datorat. Indemnizația de șomaj este, în acest caz, o prestație intermediară cu privire la obligația de plată a angajatorului. Aceasta este reglementată în art. 157 alineatul (3) SGB III și se numește „Indemnizația necesară de șomaj”.
  • Dacă Ionel nu îndeplinește condițiile pentru indemnizația de șomaj I, acesta poate solicita indemnizația de șomaj II la Jobcenter.

Indemnizația de șomaj II

Ionel poate face cererea în scris sau verbal. Jobcenter trebuie să îi dea formularele necesare pentru cerere. Ionel are dreptul ca cererea să fie acceptată și verificată. După examinare, autoritatea trebuie să îi dea o notificare scrisă în care să expună motivele. Ionel trebuie să solicite acest lucru în mod explicit.

Dacă Ionel îndeplinește cerințele pentru indemni-zația de șomaj II, poate solicita și o plată în avans din cauza situației sale financiare dificile. Se recomandă acest lucru, deoarece deseori durează câteva săptămâni până la procesarea cererii.

Ionel poate găsi online adresele autorităților res-ponsabile locale:

https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen

2. Casa de asigurări de sănătate

Ionel trebuie să obțină informații de la Casa de asigurări de sănătate cu privire la faptul dacă angajatorul s-a înregistrat la asigurarea socială și i-a plătit contribuțiile.

Dacă angajatorul nu plătește salariile, atunci nu va plăti nici contribuțiile sociale. Astfel apar lacune în asigurarea de sănătate. Pentru a afla acest lucru, Ionel trebuie să se adreseze Casei de asigurări.

Dacă angajatorul nu l-a înregistrat pe Ionel la asigurările sociale, Ionel trebuie să își prezinte contractul individual de muncă și alte documente de muncă la Casa de asigurări de sănătate pentru a face dovada raportului de muncă. Casa de asigurări de sănătate este o agenție de colectare, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să acopere deficitul de asigurări sociale și să colecteze contribuțiile
de asigurări sociale de la angajator.

3. Angajator

Chiar și atunci când Ionel și-a solicitat verbal drepturile de la angajator, acesta trebuie să se adreseze și în scris angajatorului și să își solicite salariul (solicitare de plată). Câteodată se menționează în contractul individual de muncă, că salariul care trebuie plătit trebuie solicitat în scris. Ionel trebuie să îi dea angajatorului un termen pentru plată. Scrisoarea o poate redacta singur
sau cu ajutorul unui centru de consiliere.

În scrisoare Ionel poate declara așa-numita „rezervarea performanței”. Acest lucru înseamnă că el refuză să mai presteze serviciile de muncă până când nu își primește salariul. El are acest drept după două luni fără salariu.

4. Centru de consiliere

Prin intermediul centrului de consiliere, Ionel primește informații referitoare la drepturile sale. Consilierii îl pot ajuta să întocmească o solicitare de plată scrisă sau vor contacta direct angajatorul pentru a explica cazul.

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/ beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen

Dacă angajatorul nu îi plătește salariul, Ionel trebuie să îl denunțe la Tribunalul pentru litigii de muncă, pentru a-și primi banii. Pentru obținerea salariului în Germania nu există nicio autoritate care poate face asta pentru el. Ionel trebuie să depună singur plângerea.

5. Tribunalul pentru litigii de muncă (Arbeitsgericht)

Fără avocat

Ionel nu are nevoie neapărat de un avocat la tribunal, se poate reprezenta și singur. Procesul se va desfășura la Tribunalul pentru litigii de muncă în jurisdicția unde Ionel a lucrat sau unde este sediul angajatorului. Ionel poate decide acest lucru singur.

Limba oficială în fața instanței este germana, de aceea funcționarii nu pot vorbi de ex. limba engleză cu Ionel. Dacă Ionel nu vorbește bine germana,
el ar trebui să fie însoțit de cineva care să-l ajute să comunice („asistență lingvistică”). Această persoană nu trebuie să fie interpret autorizat. Ionel poate fi ajutat de un prieten care vorbește bine germana.

În fiecare Tribunal pentru litigii de muncă din Germania există un punct pentru solicitări legale unde se pot arăta toate documentele (contractul de muncă, desfășurătorul cu ore, cartea de identitate) și se poate explica verbal cererea. Plângerea este scrisă acolo pentru Ionel. Nu costă bani. Ionel nu poate primi consiliere legală de la Biroul de solicitare a ajutorului juridic.

Ionel poate completa și formularul de plângere și îl poate trimite prin poștă sau prin fax Tribunalului pentru litigii de muncă. Formularele de acțiune juridică se regăsesc pe pagina web a multor tribunale pentru litigii de muncă:

Puteți găsi un exemplu de astfel de formular de cerere aici PDF, 245 KB, nu este fără bariere .

După ce a intentat procesul, Ionel primește o citație scrisă pentru o audiere de conciliere. Scopul acestei audieri de conciliere este de a afla dac ă Ionel și
angajatorul său pot ajunge la un acord. Ionel poate solicita prezența unui interpret pe care trebuie să îl plătească. De obicei, procedura în fața Tribunalului pentru litigii de muncă se încheie cu un acord la această primă audiere. Într-un astfel de caz, Ionel nu ar suporta niciun cost (în afară de costurile de interpretare).

Dacă procedura trebuie să decurgă rapid, Ionel poate intenta un proces în instanță, cu privire la salariile sale, într-o procedură de urgență. Cu toate acestea, el trebuie să demonstreze că depinde neapărat de salariile respective.

Dacă nu este vorba despre un caz complicat – la fel ca în cazul lui Ionel – el poate face reclamația într-o procedură scrisă.

Precauție! Formularul de reclamație pentru procedura instanței judecătorești a muncii nu trebuie confundat cu formularul de reclamație pentru instanța judecătorească civilă. Puteți comanda formularul „Ordonanță de plată” online sau îl puteți cumpăra din magazinele cu papetărie. Costă cca. 3 – 5 € și se completează foarte simplu.

Formularul pentru o somație de plată de la Tribunalul Muncii îl puteți găsi aici. PDF, 237 KB, nu este fără bariere

Ionel trebuie să transmită formularul Tribunalului pentru litigii de muncă responsabil.

În cazul în care angajatorul nu contestă ordonanța de plată, instanța îi trimite lui Ionelordinul de executare prin care se dispune plata salariului său.

Cu avocat

Dacă Ionel nu dorește să apară singur în fața Tribunalului pentru litigii de muncă, el poate fi reprezentat de un avocat. Ionel poate găsi un avocat de ex. prin intermediul ambasadei sau printr-o recomandare venită din cercul de cunoștințe. Există și alte opțiuni de căutare pe site-ul web al Asociației Baroului care poate fi folosit pentru a găsi avocați cu diferite competențe lingvistice și specializări.

Un exemplu este motorul de căutare al Asociației Germane a Avocaților:

https://anwaltauskunft.de/magazin

În plus, și un centru de consiliere poate fi util în găsirea unui avocat.

Costurile pentru avocat trebuie suportate pe cont pro-priu. Lui Ionel nu i se vor rambursa cheltuielile chiar dacă va câștiga procesul.

Deoarece Ionel nu are bani pentru avocat, acesta poate solicita preluarea costurilor de către stat („asis-tență judiciară/Prozesskostenhilfe”). Pentru acest lucru trebuie îndeplinite anumite cerințe: Procesul trebuie să aibă șanse de succes, iar Ionel trebuie să demonstreze că nu poate suporta singur cheltuielile de judecată. În plus, pentru o perioadă de patru ani după încheierea procedurilor legale, Ionel are obligația să informeze instanța imediat și fără a i se fi solicitat, dacă situația sa financiară s-a îmbunătățit. Dacă situ-ația sa financiară se îmbunătățește considerabil în această perioadă, instanța va dispune ca Ionel să ramburseze costurile! Cererea de asistență judiciară se face utilizând un formular care poate fi obținut de la instanță sau se poate găsi online:

Puteți găsi formularul de asistență juridică aici PDF, 1 MB, nu este fără bariere .

Cererea de asistență judiciară trebuie completată și transmisă în limba germană. Traducerea cererii și instruc-țiunile pentru completarea acesteia în mai multe limbi pot fi găsite pe site-ul Oficiului Federal al Justiției:

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/ Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_ node.html

Ionel transmite cererea de asistență judiciară Tribunalului pentru litigii de muncă. Dacă cererea este aprobată, costurile pentru avocat și cheltuielile de judecată vor fi acoperite.

Dacă Ionel este membru al sindicatului, un avocat al sindicatului îl poate reprezenta gratuit în instanță.

6. Direcția de Evidență a Populației/Registrul comerțului

Dacă Tribunalul pentru litigii de muncă constată că angajatorul s-a relocat la o adresă necunoscută, Dimi-tros trebuie să informeze instanța cu privire la noua adresă a angajatorului. El poate contacta Direcția de Evidență a Populației sau Registrul Comerțului pentru a afla noua adresă.

De la Direcția de Evidență a Populației, se primesc infor-mații din registrul de evidență a populației, dacă declarați că ați intentat un proces împotriva angajatorului (în formularul: „Scopul utilizării: Intentarea acțiunii pentru creanțele salariale”).

Formularul de solicitare a unor informații simple privind evidența populației la biroul de evidență a populației îl găsiți aici. PDF, 259 KB, nu este fără bariere

În cazul în care compania este înregistrată în Registrul Comerțului, Ionel poate afla adresa de la Registrul Comerțului. Registrul Comerțului este sub jurisdicția Tribunalului de primă instanță, cererea pentru informații poate fi depusă și online:

https://www.online-handelsregister. de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

Formularul de cerere de înregistrare în registrul comerțului pentru informații simple din registrul civil este disponibil aici. PDF, 163 KB, nu este fără bariere

În cazul în care Ionel nu primește nicio informație pe aceste căi, el poate solicita Tribunalului pentru litigii de muncă să primească plângerea prin afișarea publică în instanță.

Formularul de solicitare a serviciului public în cazul în care nu se știe unde se află destinatarul se găsește aici PDF, 232 KB, nu este fără bariere

7. Tribunalul de primă instanță

Dacă angajatorul nu plătește în mod voluntar după o hotărâre sau o soluționare a instanței, Ionel apelează la un executor judecătoresc pentru a iniția executarea silită. Executorul judecătoresc este repartizat de tribuna-lul de primă instanță unde angajatorul își are domiciliul/sediul.

Ionel poate găsi adresa tribunalului de primă instanță online:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit)

Angajatorul câteodată închide întreprinderea și se mută. Uneori executorul judecătoresc constată că angajatorul a făcut deja o declarație pe propria răspundere și și-a încetat de mult activitatea. Sau se află că firma a intrat în insolvență. Executorul silit nu poate colecta banii.

În toate aceste cazuri, salariul lui Ionel este garantat pentru maximum trei luni prin așa-numiții bani pentru insolvență. Pentru acest lucru, el trebuie să depună o cerere la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de două luni de la depunerea cererii de intrare în insolvență a societății, unde își are sediul angajatorul.

Cererea pentru banii de insolvență poate fi găsită online:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

Formularul de solicitare a prestațiilor în caz de insolvență îl găsiți aici PDF, 1 MB, nu este fără bariere .

9. Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (Finanzkontrolle Schwarzarbeit – FKS)

Dacă angajatorul nu plătește salariul, încalcă legislația privind salariul minim și astfel poate fi pedepsit. Prin urmare, Ionel poate depune o plângere la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru/Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru este o autoritate care controlează și verifică angajatorul, verifică dacă acesta plătește salariul minim și depune în mod corect contribuțiile sociale pentru angajați. Pentru verificarea cazului lui Ionel, este responsabilă Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) din regiunea în care este înregistrat angajatorul.

Ionel poate găsi adresa Autorității de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) responsabile pe următoarea pagină de internet:

http://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Ionel se poate înregistra singur la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate depune o plângere și poate da o declarație. Dacă acest lucru nu este posibil, el poate transmite o comunicare și online:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

Plângerea lui Ionel poate avea drept consecință investigarea și examinarea de către Autoritatea de Con-trol Financiar al Muncii la Negru (FKS). Acest lucru nu îl ajută pe Ionel să își primească salariul, dar poate duce la sancționarea angajatorului. Angajatorul poate fi sancționat cu o amendă sau chiar cu pedeapsa cu închi-soarea pentru fraudă fiscală și socială. Pentru verificarea eficientă și prelucrarea cazului, Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) are nevoie de cât mai multe informații. De aceea, Ionel trebuie să mențio-neze datele referitoare la durata contractului de muncă, programul zilnic de muncă, sumele primite, martori etc.

Ionel nu ar trebui să aibă dezavantaje din cauza faptului că angajatorul nu i-a plătit contribuțiile sociale. Neplata tuturor asigurărilor sociale conexe (asigurarea de pensie, de sănătate, de îngrijire medicală, de șomaj și împotriva accidentelor) trebuie rezolvată după ce aceste aspecte referitoare la asigurare au fost făcute cunoscute. Asigurarea rămâne valabilă în totalitate.

TOATE FORMULARELE DIN ACEST ARTICOL SUNT MUSTER

100% LikesVS
0% Dislikes
Citește și
1 Comentariu
  1. […] Pașii pentru procedura juridică referitoare la dreptul muncii sunt descriși în capitolul 2: „Neplata salariului” […]

Lasă un răspuns