Germania: Arbeitsunfall – Accidentul de muncă

0 54

Accidentul de muncă

Luca are ghinion! El lucrează ca roomboy. Tocmai găsise un nou loc de muncă în hotel și, la scurt timp după aceea, a avut un accident acolo care l-a făcut să nu mai poată lucra. Printre sarcinile sale se numără pe lângă curățarea camerei și pregătirea ustensilelor de lucru și cea a căruciorului de lucru. În fiecare zi a umplut sticle cu substanță de curățare foarte iri-tantă dintr-o canistră. Acum câteva zile a observat că furtunul canistrei are o gaură. Ieri, lui Luca i-a intrat în ochi substanța iritantă. Chiar dacă și-a clătit ochii cu apă, este rănit și nu poate vedea bine. După ce propri-etara hotelului a aflat de incident, el a primit o scrisoare de concediere. Luca consideră că acest lucru este nedrept. Cum procedează Luca în această situație?

1. Medic specialist în accidente de muncă

Luca trebuie să primească imediat îngrijire medicală. De aceea trebuie să contacteze medicul sau să apeleze serviciul de salvare. Accidentele în și în timpul perioadei de muncă sunt considerate accidente de muncă. Pentru accidentele de muncă din Germania este responsabil un medic special: Așa-numitul medic specialist în accidente de muncă. Luca trebuie să îl caute pe acest medic. Luca poate găsi următorul medic specialist în accidente de muncă aici:

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow

Sau îl poate întreba pe angajator unde poate găsi urmă-torul medic specialist în accidente de muncă. Poate să meargă la spital și să spună că a avut un accident de muncă. Fiecare spital are, de regulă, un medic specialist în accidente de muncă.

Dacă Luca nu merge la un medic specialist în accidente de muncă, ci la un alt medic, trebuie să menționeze nea-părat ca a avut un accident de muncă. La medic, Luca trebuie să prezinte un card de asigurare de sănătate.

2. Angajator

Este important ca Luca să descrie toate detaliile acci-dentului: Data, ora, circumstanțele și martorii. Aceste informații pot fi importante ulterior de ex. pentru între-bările legate de asigurare. Luca trebuie să își informeze angajatorul cu privire la accidentul de muncă. Anga-jatorul are obligația de a înregistra toate accidentele de muncă din întreprindere. Dacă Luca este incapabil de muncă în urma accidentului de muncă mai mult de trei zile, atunci angajatorul are obligația de a raporta accidentul la asociația profesională în termen de trei zile. Luca trebuie să primească o copie a certificatul de accident de la angajator, are dreptul la aceasta.

Dacă Luca nu primește de la angajator nicio copie a certificatului de accident și nicio informație cu privire la ce asociație profesională a fost notificată despre inci-dent, atunci trebuie să verifice dacă angajatorul a rapor-tat într-adevăr accidentul de muncă. Această informație o poate primi de la asociația profesională prin telefon, personal sau cu sprijinul unui centru de consiliere pentru migranți . Angajatorul lui Luca nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate sănătății și pentru consecințele acestora. Acesta trebuie să îi plătească lui Luca compensația pentru daune și banii pentru trata-ment. Situația ar fi diferită dacă angajatorul ar fi cauzat intenționat accidentul de muncă lui Luca, ceea ce nu este cazul aici. Luca are dreptul, în urma accidentului de muncă, la asigurarea legală împotriva accidentelor.

Articole din aceasi categorie

3. Avocat/Tribunalul pentru litigii de muncă

Faptul că Luca a fost concediat imediat după accidentul de muncă a fost o lovitură deosebit de grea pentru el. Din păcate, Luca este angajat de scurt timp la hotel. Angajații pot fi concediați cu ușurință în primele șase luni ale unui nou contract de muncă. Chiar și după un astfel de accident de muncă, nu există o protecție împo-triva concedierii din acest motiv.

Concedierea nu poate fi nici imorală nici infidelă. Pentru a putea judeca dacă acest lucru s-a întâmplat în cazul lui Luca, Luca ar trebui să solicite sfatul unui avocat specializat în dreptul muncii. Apoi poate decide dacă dorește să acționeze împotriva concedierii la Tribunalul pentru litigii în muncă. Pentru acest lucru are timp trei săptămâni.

Luca poate solicita ajutor pentru costurile de consiliere pentru această consiliere cu un avocat. Luca poate depune cererea la Tribunalul de primă instanță din localitatea sa:

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile 

Puteți găsi formularul pentru asistență juridică aici. PDF, 757 KB, nu este fără bariere

Dacă ajutorul pentru costurile de consiliere a fost apro-bat, Luca nu trebuie să plătească onorariul avocatului pentru consiliere.

Competența tribunalelor pentru litigii de muncă este în funcție de sediul firmei sau locul de muncă. Pentru Luca acest lucru înseamnă: că trebuie să vadă ce Tri-bunal pentru litigii de muncă este responsabil pentru locația în care se află hotelul și să depună o plângere. Dacă proprietarul hotelului are o altă adresă decât cea a locului de muncă, Luca poate depune o plângere și la Tribunalul pentru litigii de muncă din acea locație.

4. Asociația profesională

Luca, ca angajat, este asigurat prin asigurarea împotriva accidentelor. Instituțiile pentru asigurarea împotriva accidentelor sunt asociațiile profesionale și casele de asigurări de accidente. Asociațiile profesionale sunt clasificate în funcție de domenii:

Puteți găsi o listă a Berufsgenossenschaften aici PDF, 393 KB, nu este fără bariere

Pe lângă asociațiile profesionale mai există și casele de asigurare de accidente în care angajații din serviciul public sunt asigurați împotriva accidentelor.

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index. jsp

Puteți găsi o listă a fondurilor de asigurare împotriva accidentelor aici PDF, 168 KB, nu este fără bariere

Luca este angajat la hotel. Asociația profesională pentru industria alimentară și ospitalitate este responsabilă pentru el. Dacă reclamația lui a ajuns acolo, asociația profesională verifică dacă accidentul lui a fost un acci-dent de muncă. Luca primește rezultatul sub forma unei decizii scrise. Dacă accidentul este recunoscut ca accident de muncă, el primește servicii din asigurarea împotriva accidentelor. Dacă se constată că angajatorul nu a anunțat accidentul, Luca trebuie să raporteze singur accidentul la asociația profesională.

În urma unui accident de muncă, Luca are dreptul la următoarele servicii:

Tratament medical și reabilitare; bani pentru plata vătă-mărilor: Se plătește valoarea de 80 % din salariul de bază și timp de maximum 78 de săptămâni prin Casa de asi-gurări de sănătate; bani pentru îngrijire: Se plătesc dacă Luca are nevoie de ajutor semnificativ după accident; capacitate redusă de lucru: Dacă Luca nu mai poate lucra în urma accidentului, poate primi o pensie sauo compen-sație unică, pentru revenirea în viața profesională: Asociația profesională îl ajută pe Luca de ex. prin adaptare profe-sională, calificare și găsirea unui loc de muncă.

Tratamentul și reabilitarea lui Luca pot dura mai mult timp. El le poate efectua în Germania, dar are și dreptul de a se întoarce în țara sa de origine, Croația, și de a continua tratamentul acolo. Costurile unui tratament ulte-rior le suportă în acest caz casa de asigurări împotriva accidentelor din Germania. Pentru a putea obținetratament în Croația pe această bază, Luca are nevoie de certificatul DA 1, care este eliberat de asociația pro-fesională și trimis fie la Luca personal, fie la un birou de legătură din Croația.

Luca poate obține și banii pentru plata vătămărilor din Germania. Înainte de plecare, Luca trebuie să notifice asociația profesională și Casa de asigurări de sănătate că renunță la domiciliul din Germania și să transmită noua adresă din Croația. tratament în Croația pe această bază, Luca are nevoie de certificatul DA 1, care este eliberat de asociația pro-fesională și trimis fie la Luca personal, fie la un birou de legătură din Croația.

Luca poate obține și banii pentru plata vătămărilor din Germania. Înainte de plecare, Luca trebuie să notifice asociația profesională și Casa de asigurări de sănătate că renunță la domiciliul din Germania și să transmită noua adresă din Croația.

5. Comitet de întreprindere

Comitetul de întreprindere este un contact important în cazul problemelor legate de dreptul muncii. Luca trebuie să se informeze dacă hotelul are un comitet de întreprin-dere. Comitetul de întreprindere asigură protecția muncii și a sănătății și, prin urmare, ar trebui să fie informat cu privire la circumstanțele accidentului. Acest lucru poate duce la luarea măsurilor de precauție în cadrul întreprinde-rii pentru a preveni astfel de accidente de muncă în viitor.

6. Autoritatea Protecției Muncii (Arbeitsschutzbehörde)

Autoritățile Protecției Muncii din Germania sunt responsabile împreună cu asociațiile profesionale de monitorizarea reglementărilor privind dreptul muncii și evitarea accidentelor de muncă.
Autoritățile Protecției Muncii este informată automat de un accident de muncă dacă angajatorul anunță acci-dentul. Dacă angajatul nu face acest lucru, Luca poate informa singur Autoritățile Protecției Muncii cu privire la condițiile accidentului, astfel încât aceasta poate verifica întreprinderea, starea dotărilor și siguranța locului de muncă și poate anunța eventualele deficiențe de siguranță. Luca poate găsi adresele autorităților de protecție a muncii aici:

www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

Puteți găsi formularul de raportare a accidentului aici. PDF, 270 KB, nu este fără bariere

100% LikesVS
0% Dislikes
Citește și

Lasă un răspuns